ZPĚT

Životopis sboru "Pěvecký klub seniorů RETRO“

    
     Pěvecký klub seniorů RETRO je smíšený pěvecký sbor, který vznikl v roce 2016 v ZUŠ Šimáčkova v Praze 7 v rámci projektu "Akademie umění a kultury pro seniory Hlavního města Prahy" pro Základní umělecké školy. Sbor založila a umělecky vede paní sbormistryně Zdena Součková. Po skončení tříletého období projektu se členové sboru rozhodli ve společném zpívání pokračovat jako samostatný pěvecký sbor. Počet členů je kolem 20, věkový průměr je asi 70 let, sbor zkouší jednou týdně. Repertoár sboru obsahuje mimo jiné staré církevní skladby, spirituály, vánoční písně a lidové písně české i jiných národů; jde o skladby s doprovodem klavíru, kytary, fléten i o skladby a capella. Sbor vystupuje převážně na koncertech pořádaných společně s dalšími sbory. Mezi významnější z nich je možné zařadit dva výměnné koncerty se sborem „Jirkovské seniorky“ v roce 2019 a účast na „IV. Národním setkání hudebních souborů seniorů“ v pražském Hlaholu v roce 2021. Tato přehlídka seniorských sborů je každoročně pořádána Unií českých pěveckých sborů.

     Paní Zdena Součková mnoho let pracovala s dětským sborem Radost Praha, v roce 1990 založila uznávaný chlapecký sbor Pueri Gaudentes. V roce 1988 spolu s manželem Ing. Vladislavem Součkem založili a stále vedou smíšený sbor Gaudium Praha. Za svoji uměleckou činnost obdržela v roce 1997 cenu Františka Lýska, v roce 2005 byla jmenována čestným občanem Prahy 7, v roce 2016 byla oceněna medailí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, ve stejném roce byla vyznamenána za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost Cenou Bedřicha Smetany a v roce 2021 jí byla udělena čestná bronzová medaile hlavního města Prahy.

    
Další informace o „Pěveckém klubu seniorů RETRO“ najdete na webových stránkách sboru
     http://fanklub.gaudiumpraha.org/RETRO/index.htm
     V Praze 1. 11. 2021