ZPĚT
   AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY   
ZUŠ, Praha 7,  Šimáčkova 16
Obor SBOROVÝ ZPĚV -      2.ročník
                                 Členové smíšeného pěveckého sboru   R E T R O 
   Lektor a sbormistr:    Zdena Součková   
   Klavírní doprovod:    Monika Pecikiewiczová       
      Běloušek Miloš
      Bouška Jiří
      Boušková Alena
      Burdová Marie
      Dolejší Marie
      Drábková Drahomíra     
      Duchoň Vladislav
      Duchoňová Daniela     
      Hanáková Alena
      Hasoňová Kristina
      Charousová Eva
      Josefíková Milada
     

      Knížková Jaroslava
      Mendeová Marta
      Míček Jiří
      Nálevková Marta
      Oravská Eva
      Podivínská Alena      
      Pokorná Marcela
      Sobíšková Jiřina
      Středová Eva
      Šilhán Vladimír
      Veselá Anna