ZPĚT

SÍDLO SPOLKU
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU GAUDIUM PRAHA

Nová adresa spolku od roku 2021 je:
                                Gaudium Praha z.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.

   Historie a současnost
       Historie areálu začíná v polovině devatenáctého století, kdy zde byla vystavena Wienerova kartounka. Koncem století areál začlenil do svého impéria majitel textilního závodu na zpracování bavlny v Bubenči u Prahy Ernst Mauthner, přičemž objekt slouží jako tkalcovna. Mimo továrny zde nechal vystavět i vilu pro své potřeby, a bytové domy pro zaměstnance továrny. Po první světové válce převzal podnik jeho syn George. Ten však již postrádal otcovu cílevědomost a obchodní schopnosti. S nástupem celosvětové hospodářské krize přišla firma do konkursu a areál byl prodán v dražbě Holanovu zasilatelství.
       Po druhé světové válce byla továrna znárodněna a vzniklo zde učňovské středisko národního podniku Aritma. Objekt postupně chátral. V roce 1993 byla dokonce vypracována varianta části Městského silničního okruhu, která počítala s demolicí areálu. Díky rozhodnutí vést Městský oktruh variantou tunelu Blanka se zabránilo demolici areálu.
       Nový vlastník, firma TETRA s.r.o., značně zdevastovaný objekt přestavěla na moderní areál s jedinečnými možnostmi nejen pro podnikání, ale i pro odpočinek a relaxaci. V objektu jsou k pronájmu kancelářské prostory, výrobní a skladové prostory pro drobnou výrobu. Areál je dobře dopravně dostupný autem i MHD a přesto se náchází v klidném místě na okraji Královské obory (Stromovky) nedaleko Císařského mlýna.
                        Areál je v sousedství velvyslanectví Gruzie                                   Příchod ke vstupu do areálu