Zpět na leták ke 20. výročí sboru
          na všechny sborové akce
          na sborové akce v roce 2007

ZÁJEZD ČÁSTI SBORU GAUDIUM PRAHA DO BULHARSKA

Primorsko 3. - 15. červenec 2007

Účastníci zájezdu koncertovali jen na dvoře domu, kde bydleli
Koncert a pěvecké zkoušky

       
   
   


Účastníci zájezdu
Deník pobytu jednoho účastníka.