retro ZPĚT

Návštěva části sboru RETRO v nemocnici MOTOL
u lůžka ALFRÉDA STREJČKA

ve čtvrtek 26. dubna 2019


                 

        
 

Alfréd Strejček v Zrcadlové kapli při svém projevu
na inauguraci studentů Akademie umění a kultury pro seniory dne 19.10.2016.