ZPĚT

Koncert v kostele Narození Panny Marie v Malé Chuchli

(Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba)

v neděli 15. října 2017 v 17:30 hod.

     PROGRAM
    

           
 
              
      Jak se ke kostelu dostat ? (Od nádraží Smíchov to je asi 10 minut)
     1. Auto:     po Strakonické kolem Barrandovské skály, hned těsně za benzinkou ROBIN zatočit doprava
             a první cestou hned doprava pod podjezd. Za ním hned doleva k mostu.
             Pokud odbočku přehlédnete a odbočíte až po asi 20 metrech dále, je možno se vrátit hned doprava po dolní cestě.
             Nepokračujte po silnici dále k nákupnímu středisku Hornbach.
     2. MHD:     od Smíchovského nádraží autobusy č. 129, 172, 241, 244, ... vystoupit druhou stanici Malá Chuchle. NA ZNAMENÍ !!
             Dále pěšky sejít pod svah a doprava kolem podchodu dále pod podjezdem hned doleva
             pěšinkou kolem velkého stromu přes most ulicí "V LÁZNÍCH" a kostelík schovaný v údolí je už vidět.
             Pokud dojdete až k vile Maria, otočte se zpět.
    
     Historie kostela
-----------------------
     Kostel sv.Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli