ZPĚT   na koncert

Z historie Karlína

     Náboženská obec CČSH v Karlíně vznikla v roce 1923. Až do získání sboru se scházela na karlínské radnici. Po druhé světové válce se z bývalých židovských karlínských občanů vrátila z koncentračních táborů jen mizivá část. Náboženská obec CČSH v roce 1946 odkoupila od karlínské židovské obce synagogu, která byla rekonstruována do stávající podoby. Synagoga je z r. 1853 a další objekt (nyní fara), byl přistaven v r. 1873. K velké opravě farního domu došlo počátkem 70. let 20. st., celková přestavba probíhala v letech 1991–1992; kompletní rekonstrukce kostela i fary byla uskutečněna po povodni v r. 2002 (výška povodňové vody v objektu – 2,80 m). Povodeň vše zničila; zůstaly jen obvodové zdi a střechy. Vzhledem k tomu, že objekt stojí na písku a navážkách, bylo zde původní řečiště Vltavy, dochází i k následným poruchám statiky všech objektů.

     Karlín byl založen roku 1817 a pojmenován byl na počest Karolíny Augusty, manželky císaře Františka I. Původně do jeho katastru náležel také ostrov Štvanice, který byl později připojen k Holešovicím-Bubnům. Již tehdy ale na tomto území stála vojenská invalidovna. Ta byla vystavěna v létech 1731–1737 jako ubytovna pro válečné invalidy i s rodinami z peněz nadace polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu. Po zbourání městských hradeb v 70. letech 19. století patřily pozemky v dnešním Karlíně k nejlevnějším. Proto zde také vyrostla řada průmyslových závodů a obytných domů velmi rychle. Součástí Velké Prahy se stal Karlín až v roce 1922. Velký vliv zde měl průkopník české elektrotechniky František Křižík, který tu rozvíjel elektrotechnický průmysl. Roku 1907 zde byla uvedena do provozu Křižíkova elektrická tramvajová dráha, kterou však záhy z organizačních důvodů odprodal městu Praze. Na jaře roku 2006 byla dokončena protipovodňová ochrana Karlína a Libně.
         Další informace na Internetu