ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2014

"Nesem vám noviny, poslouchejte ..."
adventní koncert ve sboru Církve československé husitské
Praha 9, Karlín, Vítkova 13

v úterý dne 9. 12. 2014 v 18.30 hod.

  
  
  
  

POZVÁNKA na koncert
PROGRAM koncertu a text písně:   "Tichá noc"
PRŮVODNÍ SLOVO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
VIDEO Z KONCERTU
                           Detailní záznam celého koncertu
ZÁZNAMY Z KONCERTU NA INTERNETU:
                           Video záznam z poslední řady
                           Pouze zvukový záznam

OHLASY na koncert
Z historie Karlína
         Další informace na Internetu