ZPĚT   na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 1991
                na koncertní programy a pozvánky
                na koncerty v kapli na Klárově       

Koncert s komorním sborem CESMÍNA (RADOST PRAHA)
a s belgickým sborem Die GENTIAEN
KLÁROV - kaple Archanděla Rafaela

(dřívější ústav slepců nově zpřístupněný veřejnosti)
dne 10.5.1991

        
     Video z koncertu na Internetu
Detailní snímky z videa