ZPĚT

Úvaha o Internetových službách E-mail
a o sociálních sítích.

(J.Míček, 2014)
                                                  
      Doposud jsem chápal e-mailovou poštu postaru jen jako možnost předat druhému informace. V poslední době jsem z e-mailové korespondence mezi členy našeho sboru pochopil, že ze služby e-mail si lze snadno vytvořit sociální síť, něco jako je facebook, takže je člověk v neustálém kontaktu se všemi. Jak jinak si lze vysvětit hromadné rozesílání e-mailů desítkám osob se zprávami typu:
"To víte, že jo."
".. jsem pro a možná by stálo za to .."
"To Ti povím, že ano! "
"Tak to je moc pěkné!!!!"
"v pátek odjíždím na dovolenou, tak si hezky užijte koncert a užívejte prázdnin."
      Význam sociálních sítí je zejména v tom, že je člověk v sociálním v kontaktu s druhými a necítí se tak osamocený. Dává tím ostatním signál "já jsem tady taky". To je jistě někdy dost důležité. Sociální síť poskytuje i další méně zřetelné možnosti. Při sledování takovýchto e-mailů, lze vnímat i vztahy a situace, které nejsou na první pohled zřejmé, to co je „mezi řádky“. Podobně vnímáme tyto informace z intonace hlasu nebo z výrazu v obličeji při osobním kontaktu.
      Příjemce zprávy se však při tom setkává s novým časově náročnějším způsobem hodnocení. Každý si totiž musí u každé zprávy, kterou dostane, pro sebe rozhodnout, zda je nutné na to věcně reagovat, jak byl doposud zvyklý, nebo zda jde o formu balastní nepodstatné "informace", na kterou není třeba reagovat anebo by měl zareagovat "sociální replikou", např. povzbuzením, schválením, odsouzením, odmítnutím.
      Podstatná je i technická náročnost věci. Příjemce zpravidla dostane informaci o e-mailové zprávě na svůj mobil (má-li to tak nastavené) a to ihned kdekoliv se právě nachází. To samo může být v některých situacích dost nepříjemné. Po přečtení si ji pak musí smazat. Později na PC znovu zprávu otevřít, přečíst, posoudit zda a jak má odpovědět a smazat. Vynásobíte-li si počet svých známých v různých zájmových okruzích počtem těchto okruhů a počtem zpráv, které každý denně odešle, zjistíte, že je to časově dost náročná agenda. Pro toho, kdo má svůj pracovní den časově nabitý to může znamenat nepříjemné komplikace a zdržování.
      Zřejmě je to nezbytný krok do moderní doby. Naše posuzování této situace sice připomíná pračlověka Janečka z Apokryfů Karla Čapka, stěžujícího si na problémy s kolegy, kteří začali vyřezávat sošky z kosti místo z klasického dřeva jak bylo doposud zvykem. Přesto nabádám a prosím, uvědomme si každý před odesláním svého e-mailu závažnost odesílaného sdělení a nerozmnožujme v Internetovém prostoru svých kolegů nadbytečný informační šum - čili odpad.