ZPĚT   na všechny akce sboru
               na akce v roce 2021

   
Předání bronzové medaile hlavního města Prahy
sbormistrům Zdeně a Vladislavu Součkovým
   Brožíkův sál Staroměstské radnice v Praze
   16. listopadu 2021
Gratulanti z Prahy 7, a z GAUDIA PRAHA
            
Hudební sborová skupina TOTAL VOKÁL