ZPĚT

Seminář doc. Aleny Tiché pro sbormistry z celé republiky
"HLASOVÁ VÝCHOVA VE SBORU"

v ZUŠ Klapkova, Praha 8
14. 9. 2019.