Zpět   na leták ke 20. výročí sboru
             na všechny sborové akce
             na koncerty podle roků

Zájezd "Smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA"
do Německa ke sboru:    "LIEDERKRANZ - OEFFINGEN"
do oblasti měst Stuttgart, Oeffingen, Fellbach

ve dnech 2. - 5. října 1992

Na náměstí
          
Výstřižek z novin
           VIDEO ze zájezdu na Internetu
Program koncertu