ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2021

Koncert v Kozojedech    (okres Jičín)

( pořádá spolek "Stříbrný zvon Kozojedy" )
kostel sv. Václava   -  sobota 11.12. 2021

      Obec Kozojedy se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji, 14 km jižně od Jičína.

     KONCERT ZRUŠEN Z DŮVODU PANDEMIE COVID 19
      Uskuteční se až v sobotu    4. 12. 2022      Pěvecký sbor   GAUDIUM PRAHA   a   MUZIKA Josefa Vycpálka
      podpoří kostel sv. Václava v Kozojedech
      provedením historické Vánoční mše F Dur Edmunda Paschy   (18.století).

      E.Pascha: Vianočná Omša
     
      Historie kostela sv.Václava v Kozojedech
     


      Z Kozojed je známa pověst o události, která byla zpracována i literárně.
      Místnímu rytíři se ztratil jeho oblíbený chrt a čarodějnice mu slíbila, že když jí dá svého sluhu Jana, aby se mohla koupat v jeho krvi, chrta mu vrátí. Rytíř se nejprve zdráhal, ale po několika dnech mu zchromla ruka a čarodějnice mu řekla, že i toho se zbaví, pokud jí sluhu věnuje. Rytíř jí tedy sluhu přivedl, čarodějnice jej vyléčila a přivedla mu i chrta. Chrt však za pět dní zemřel a rytíře hryzalo svědomí. Aby svému svědomí ulevil, nechal postavit v obci kostelík a zavěsil do něj stříbrný zvon. Ten však místo zvonění volal: „Jan za chrta dán!“ a to tak strašlivým hlasem, že rytíř zemřel hrůzou. Zvon byl raději přenesen do Nového Bydžova, kde zvonil tak, jak má.
      Viz báseň Jan, za chrta dán
     

      Obec se jménem Kozojedy se nachází také v jimých okresech   a to např. Praha východ, Plzeň sever, Rakovník, ...