ZPĚT    na koncerty v kostele U Klimenta
                 na koncerty v roce 2011

Vystoupení při bohoslužbě v kostele   "U Klimenta"

ve sboru ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Praha 1 - Nové Město, Klimentská 18
dne 4.9. 2011
Charles Gounod: MESSE BREVE

         
    
    

                   Dirigovala Zd.Součková,
                    na varhany doprovázela paní Jiřina Dvořáková - Marešová.