Joudovi z Kotěhůlek

                

     V roce 2004, během zájezdu do Francie, se mezi námi ocitla prazvláštní postavička,
     která od té doby náš sbor doprovází coby věrný fanoušek i maskot.
     Jak se to všechno seběhlo?
    Zastavili jsme na odpočívadle ve Francii, abychom si trošku odpočinuli a protáhli se z toho dlouhého sezení v autobusu. Když jsme začali opět nastupovat, abychom pokračovali v cestě, nahrnul se mezi nás takový vesnický "týpek" se "zmijovkou" na hlavě a neudržovaným chrupem. Hned spustil: "Tož vy ste Češi, já su taky Čech a tož já sa s vámi svezem." Naše sbormistrová se ho snažila umravnit, že to přece nejde, aby se nám kdejakej vobejda nacpal do autobusu. Ale pak si všimla, že to není žádnej vobejda, ale světoznámá osobnost pan Franta Jouda. Světoznámý je zejména v Horních Kotěhůlkách a dalších přilehlých lokalitách, jako jsou země Evropské unie, Spojené Státy Americké, Austrálie či země bývalého Sovětského svazu. Usoudili jsme, že takovou osobnost musíme do našeho společenství příjmout a spřátelit se s ním. A tak s námi Franta Jouda pokračoval v cestě.
     Od té doby není akce, kdy by mezi nás Franta Jouda nepřišel. Občas i na zkoušku se příjde podívat, aby si poslechl, jak nám to zpívání jde.
     Náš sbor se stal dokonce i strůjcem jeho rodinného štěstí. Jedna naše členka sboru ukázala fotografie Franty Joudy své podřízené, skladnici Marii Tlučhořové. Mařenka se do Fanóše na první pohled zamilovala a její láska byla záhy opětována. A než se rok s rokem sešel byla svatba. Od té doby k nám do sboru manželé Joudovi dochází společně. A sem tam i někoho ze svých příbuzných dopraví. Tu Mařenčinu sestru Boženku, kterážto je vynikající umělkyně v oboru orientálního tance, jindy zase vezme mamičku Tlučhořojc.