ZPĚT


GAUDIUM PRAHA

Přehled koncertů v roce 2024

datum místo podrobnosti pozn.
 6.1.2024  Praha, Klárov, Česká geologická služba    Tříkrálový koncert   spolu s ŽKS Jirkov  
 7.1.2024  Praha, Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána    Jan Jakub Ryba: "HEJ MISTŘE"   s chrámovým sborem  
 22. 3. 2024  Praha, České muzeum hudby  Koncert ke 35. výročí založení sboru  
 14.4.2024   Praha Řepy, Domov sv. Karla Boromejského    Jarní koncert