ZPĚT

GAUDIUM PRAHA

Přehled koncertů v roce 2015

datum místo podrobnosti pozn.
 4.1.2015  Praha, kostel P.M.Sněžné  Tříkrálový koncert se smíšeným sborem z Mnichova Hradiště  
 7.1.2015  Praha, kostel sv. Vojtěcha  J.J.Ryba: Česká mše Vánoční Hej mistře, pro Společnost vědy a umění  
 29.3.2015  Praha, sbor CČSH, Farského  Kašpar: Pašije  
 5.4.2015  Praha, kostel sv.Mikuláše, M.Strana  Velikonoční koncert, W.A.Mozart: Korunovační mše  
 16.4.2015  Praha, Čakovický zámek, Schoellerův sál    II. koncert Čakovického festivalu sborového zpěvu  
 6.6.2015  Praha, kostel U Salvátora  Koncert, Mezinárodní festival CHOROS  
 7.6.2015  Praha, Valdštejnská zahrada  Koncert, Mezinárodní festival CHOROS  
 6.7.2015  Praha, Staroměstské náměstí  XVI.roč.festivalu duch.hudby k 600.výročí smrti M.J.Husa  
 9.8.2015  Milevsko, bazilika Navštívení P.Marie  Koncert  
 12.9.2015  Praha Hradčany, kostel Narození Páně - Loreta  Koncert při mši  
 18.11.2015  Praha, refektář Profes.domu, MFF UK, Malostr.n.  Koncert na podporu rekonstrukce rotundy sv.Václava  
 3.12.2015  Praha, Betlémská kaple  Benefiční koncert pro NJU  
 17.12.2015,15:00  Praha, Novoměstská radnice, Karlovo nám.  Vystoupení pro pracovníky 1. LF UK  
 17.12.2015,19:30  Praha, kostel sv. Antonína, Strossmayerovo nám.   J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"  
 20.12.2015  náměstí T.G.Masaryka, Pyšely   Adventní koncert  
 26.12.2015  Praha, sbor CČSH, Farského   J. J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej, mistře"