ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2016
                na koncerty ve sboru CČSH Farského

Bohumil Kašpar "PAŠIJE ČESKÉ"
Sbor Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

dne 20. 3. 2016

     Sólisté:      Pilátova žena, děvečka - I. Lukášová - soprán,
                     Ježíš - J. Morávek,   evangelista - M. Křístek - bas
                     Pilát - R. Salzmann - bas
                     Jidáš - M. Špale - tenor
                     Petr - J. Suk - tenor
                     kníže - V. Duchoň - bas
     Sbormistr, doprovod: Vladislav Souček - varhany