ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2012
                na koncerty ve sboru CČSH Farského

Bohumil Kašpar "PAŠIJE ČESKÉ"
Zpěv při bohoslužbě ve sboru Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

dne 1.4. 2012

     Sólisté:     děvečka - Ivana Lukášová,   Pilátova žena - Lucie Hrdličková - soprán,
                     Ježíš - Jan Morávek - bas,   evangelista - ..... -
                     Pilát, Jidáš - Milan Špale,   Petr - Pavel Urban - tenor
                     kníže - Vladislav Duchoň - bas
     Sbormistr, doprovod: Vladislav Souček - varhany
     Sbor: Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA