ZPĚT  na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 2011
                na koncerty ve sboru CČSH Farského

Česká mše vánoční "HEJ MISTŘE" Jana Jakuba Ryby
při bohoslužbě ve sboru Církve Československé Husitské
v Praze 7, Holešovice, Farského 3

dne 26.12. 2011

     Sólisté:     Ivana Lukášová - soprán, Barbora Buchtová - alt,
                     Michal Křístek - tenor, Jan Morávek - bas
     Doprovod: Jitka Nešverová -varhany, Eva a Hana Melíškovy - housle,
                     Anna Nešverová - flétna, náhodný host - violoncello
     Zpíval: smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha společně s dalšími hosty
                     a bývalými členy sboru Radost Praha.
     Dirigoval: Ing. Vladislav Souček