Zpět na leták ke 20. výročí sboru
          na všechny sborové akce
          na koncerty podle roků

Zájezd Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Praha do Anglie 2001

Ke sborům: "REIGATE GRAMMAR SCHOOL PARENTS AND FRIENDS MUSIC SOCIETY"
a "STRATFORD CHORAL SOCIETY"
ve dnech 10.-17. června 2001

DENÍK ZÁJEZDU:
      Ze soboty na neděli jsme přespali u našich přátel z pěveckého sboru v Zonhovenu v Belgii.

      Neděle 10.6. 2001
      Z Belgie ze Zonhovenu jsme jeli přes Gent dále na západ do Francie. Do Calais k trajektu jsme přijeli ve 14.45 hod a v 15.30 hodin jsme vypluli do Anglie. Díky jednohodinovému časovému posunu a o hodinu dřívějšímu trajektu jsme přijeli do Reigate již před 18. hodinou. Po uvítání jsme byli rozděleni do rodin a odjeli k vydatným večeřím a diskusím.
      Pondělí 11.6. 2001
      Původně jsme chtěli jet na dva zámky blízko Reigate: Hever a Chartwell (dlouholeté bydliště Winstona Churchilla). Protože Chartwell byl v pondělí zavřený, chtěli jsme tedy jet do Londýna. Tam se však nedá kvůli dopravním zácpám vyjet dřiv než v 9 hodin a protože jsme museli být již v 16 hodin v kostele na zkoušce, vydali jsme se nakonec raději k jižnímu pobřeží – do Brightonu, Chichestru a pro nedostatek času jsme jen nakoukli z autobusu na kousek Portsmouthu. V Brightonu jsme viděli bizarní „Královský pavilon“ který dal postavit Jiří IV. v letech 1815 až 1823 v islámsko-indickém slohu s čínskými interiéry. a krátce zazpívali v tamním kostele. Cestou do Chichestru jsme viděli gotický hrad Arundel. V Chichestru jsme proběhli krásnou románsko - gotickou katedrálou.
      Provázel nás pan Macháček. Ke kostelu sv. Matouše v Reigate jsme přijeli krátce před 16. hodinou. Následovala zkouška a asi v 17 hodin odjezd do rodin k nakrmení, odpočinku a převlečení. Od 19 h byla v kostele sv. Matouše společná zkouška a pak koncert. Nejprve zpíval Reigateský sbor (měli vynikající sólisty, zejména sopranistku), po přestávce Gaudium a na závěr oba sbory společnou skladbu. Tento koncert se nám moc nevydařil, zejména první skladby byly intonačně špatné a Vláďa se moc zlobil.
      Úterý 12.6. 2001
      Asi v 9 hodin jsme s panem Macháčkem odjeli do Londýna. Přesvědčili jsme se, jak hrozná je dopravní situace v jižní polovině města. Těch 30 km z Reigate k Hyde Parku jsme jeli přes dvě hodiny a to jenom díky panu Macháčkovi, který nám hledal tím ucpaným bludištěm nejsjízdnější cestu. Šli jsme společně kolem Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství, pak pokračoval individuelní program. V 18 hodin jsme se sešli u autobusu a odjeli zpět do Reigate ke školní klubovně, kde setrvaly oba sbory v družné zábavě při jídle, pití a zpěvu do 22.30 hod.
      Středa 13.6. 2001
      Po 9 h jsme odjeli z Reigate, v 11 hodin jsme přijeli k Oxfordu a dlouho nemohli najít cestu ke středu města. Nakonec se nám podařilo vystoupit místo u Ashmolian Museum na opačném konci před mostem sv. Magdaleny. Za tímto mostem jsme prošli kolem koleje stejného jména a kolem botanické zahrady došli k nejznámější koleji Christ Church, kde jsme místního maršála v pokladně nakonec přesvědčili aby nás pustil za zazpívání do oxfordské katedrály. Vydatně při tom lobovala Alena Morávková která zná tamního varhaníka, ten tam ale zrovna nebyl. Pokračovali jsme do kostela St. Mary the Virgin a kolem knihovny Radcliffe Camera s kruhovým půdorysem do Bodleian Library která je v nejstarší dochované univerzitní budově na světě (ze 13. století) s nádhernou klenbou Divinity School a po krátkém rozchodu uprostřed města jsme se vrátili kolem kolejí New College, Queen´s, St. Edmund Hall a Magdalen na stejné místo kde jsme vystoupili, a tam nám v 15 hodin přijel autobus.
      Na sjezdu z dálnice před Stratfordem nás v 17 hodin čekaly 2 paní ze Stratford Choral Society a zavezly nás před kostel Holy Trinity Church kde jsme byli rozděleni do rodin a odvezeni.
      Čtvrtek 14.6. 2001
      v 9 h jsme vyjeli od kostela Holy Trinity na návštěvu hradu Warwick. Po dlouhém popojíždění v zácpě jsme šťastně našli parkoviště pod hradem. U hradní pokladny jsme zjistili, že vstupenka pro dospělou osobu stojí 10,5 GBP (cca 590 Kč) a pro seniory a studenty je asi o 20% levnější. Skupiny měly asi 10% slevu ale musely zaplatit najednou . I jali jsme se organizovat vybírání vstupného což nám zabralo asi 30 minut, ale byli jsme odměněni poskytnutím dvou volných vstupenek pro vedoucí skupiny.
      Na hradě jsou representační místnosti oživeny zdařilými voskovými figurami urozených majitelů a jejich hostů z konce 19. století (včetně 23 letého Winstona Churchilla a pozdějšího krále Eduarda VII.). V přízemí hradního paláce jsou místnosti se středověkými voskovými řemeslníky.
      Po návratu ke kostelu Holy Trinity jsme si prohlédli Stratford. Šli jsme kolem domku Hall´s Croft v němž žila Shakespearova dcera Zuzana se svým manželem Johnem Hallem, kolem latinské školy do níž chodil Shakespeare, a po návštěvě sousedního kostela Guild Chapel přišli k zahradě New Place zřízené na místě kde stával nejhezčí dům ve Stratfordu, který koupil Shakespeare za 60 liber a žil v něm od r. 1610 až do své smrti (r. 1616). Dům dal zbořit (asi r. 1709) jeho majitel ze vzteku že mu tam chodila spousta lidí kteří chtěli vidět dům v němž Shakespeare žil a zemřel. Vedle stojí Nashův dům který patřil manželu Shakespearovy vnučky Alžběty. Po levé straně jsme minuli rodný dům Johna Harvarda, zakladatele stejnojmenné americké univezity. Společnou prohlídku jsme skončili před domem, kde se - pravděpodobně 23. 4. 1564 - William Shakespeare narodil.
      Následoval volný program který byl bohužel narušen vydatným lijákem a od 18 hodin zkouška v kostele Holy Trinity. Pak kuriozní převlékání do sborového v „Cloak room“ t.j. na záchodě bez jediné možnosti zavěšení oděvu, od 20 hodin vydařený a velice úspěšný koncert. Po koncertě malá recepce pro nás a pro hostitele ve farním sále u kostela.
      Pátek 15.6. 2001
      V 9 h odjezd ze Stratfordu. Chtěli jsme navštívit královský zámek Windsor, ale dálnice M 40 mezi Warwickem a Banbury byla v našem směru uzavřená a těch 50 km jsme popojížděli po místní silnici v permanentní zácpě přes 4 hodiny takže jsme Windsor museli vynechat. V 16.30 jsme přijeli na parkoviště u Reigate, kam pro nás přijel pan Macháček a zavezl nás do Nutfieldu. Tam nás čekalo vydatné posilnění a od 20 h koncert v místním starobylém kostelíčku. Na nocleh jsme přijeli k našim hostitelům do Reigate.
      Sobota 16.6. 2001
      V 9.30 hodin jsme po dlouhém a dojemném loučení odjeli z Reigate do Londýna. Po úterních zkušenostech jsme raději použili okružní dálnici M 25 a do města vjeli od jihovýchodu pokračováním dálnice M 20. Podařilo se nám zaparkovat v 11 hodin u jižního konce Tower Bridge a vydali jsme se do Toweru. Tam jsme viděli zejména anglické korunovační klenoty na nichž jsou mimo jiné největší diamanty na světě Culinnan I a II, hrad Bílý Tower jehož výstavbu začal Vilém Dobyvatel v 11. století, středověký palác a mnoho dalších věcí. Následoval volný program.
      Sešli jsme se v 18 hodin u autobusu a přijeli asi ve 20.15 do Doveru kde jsme čekali na trajekt. Když nás vyzvali k nájezdu na loď, autobus se nerozjel; došla nafta. Řidiči honem lili naftu z kanistru do autobusu, ale zatím skončilo naloďování a museli jsme čekat 45 min. na další trajekt, který odjel ve 21.15. Po vylodění a odjezdu z Calais jsme dlouho žádnou pumpu nepotkali, ale naštěstí jsme k ní dojeli ještě včas.
      Neděle 17.6. 2001
      Během cesty přes Německo jsme v 9 hodin přijeli do Mohuče a poměrně rychle zaparkovali u Rýna. Šli jsme společně do románského dómu sv. Martina, kde byla bohoslužba a po ní nás nenechali zazpívat, že to prý musí být předem hlášeno dómskému děkanovi a že za chvíli začíná další bohoslužba. Odtud jsme šli ještě společně do kostela sv. Štěpána, který má krásná okna od Marca Chagalla. Následoval volný program v němž někteří navštívili museum knihtisku a uviděli mimo jiné první tištěnou knihu na světě, slavnou Guttenbergovu bibli. Do překrásného Římsko-germánského centrálního muzea v kurfiřtském paláci stačil dojít jem málokdo. Protože někteří měli jako vždy při zpáteční cestě hrozně naspěch, prosadili abychom zkrátili pobyt v Mohuči o 1/2 hodiny a odjeli už ve 12.30. Do Prahy jsme přijeli místo v plánované 22. hodině již ve 20.30.

Paní dirigentka, Reigate v klubovně
Reigate, kostel sv.Matouše
Nuttfield, kostel
Londýn, Hyde Park
Na pláži v Brightonu
Před hradem Warwick
Stratford upon Avon, dům W.Shakespeara