ZPĚT   na všechny akce
              na akce v roce 2022

Oslava kulatého výročí narození Evy Richtrové

na zkoušce sboru v posluchárně ZUŠŠ.
dne 25.5.2022.
Text přání
    Evě Richtrové     
 

  Ukázka popěvku    Smích HA HA HA HA HA HA HA
                                 Konec vystoupení  ZPĚT   na všechny akce