ZPĚT   na všechny akce
              na akce v roce 2022

Oslava kulatého výročí narození Jarky Knížkové

na zkoušce sboru v posluchárně ZUŠŠ 26. 10. 2022
a U Fišmistrů 27. 10. 2022.

     Na zkoušce v ZUŠ
     V restauraci U Fišmistrů
  ZPĚT   na všechny akce