ZPĚT
                 Richardu Salzmannovi k 90. narozeninám
Ad populum totum gaudens ex Gaudium!
Silete et audite denuntiationem excellentemiste:


(Tedy: Všemu radostnému lidu Gaudia! Ztište se a poslouchejte tuto úžasnou zvěst:)
 autor: Milan Špale 

     In conscientiam damus:
     Diei Decimo Majo, Anno Domini Duo Mille Decem et Novem,
     in vehementiae et in viriditatis plenae,
     member excelsus et doyenus communitatis nostrae,
     magister Richardus Salzmannus, celebratus est.
     Communitas nostra hunc collegam salum constans
     et fortunam congratulor.
    
         Neboli: Na vědomost se dává, že dne desátého května Leta Páně 2019,
         se v plné síle a svěžesti dožil významného životního jubilea
         vynikající člen a doyen našeho společenstva, pan Richard Salzmann.
         Toto společenství dotyčnému přeje pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

         Dále se dává na vědomí, že dne 2. srpna tohoto roku
         uskuteční se v prostorách internátu v Chocni velkolepá oslava tohoto jubilea,
         která bude ozdobena nebývalým, dramaticky uchopeným překvapením,
         které odhalí mnohé, dosud neznámé pravdy.
         Na kteréžto překvapení toto ctěné obecenstvo upřímně se zve.
         Ale již nyní přinášíme Tobě, milý Richarde, trochu té pravdy,
         protože jak známo,
IN VINO VERITAS EST!