ZPĚT   na všechny akce
              na akce v roce 2019

Richardu Salzmannovi k 90. výročí narození

  Ve zkušebně ZUŠ dne 15.5.2019

    Text blahopřání       pro Richarda   
 
  

 


  V hotelu PELINY v Chocni dne 2.8.2019  
      Fotografie z oslavy narozenin   


  V Panském domě v Chocni dne 3.8.2019  
      Fotografie ze hry o životě Richarda  
Oslavná píseň pro Richarda