ZPĚT   na všechny akce
              na akce v roce 2018

Oslava kulatého výročí narození Hanky Suchardové

na zkoušce sboru v posluchárně ZUŠ.
dne 3.1.2018 ( místo 6.12. )
Texty blahopřání
             pro Hanku Suchardovou