ZPĚT

Antonín DVOŘÁK: IX. symfonie e-moll, op.95

         Premiera: 16.12.1893, Carnegie Hall, New York, USA
         Skladba je zvaná také „Novosvětská“ či „Z Nového světa“ (From the New World)

         Nejznámější je druhá část   Largo,   která se 19. února 1945 stala hymnou státu IOWA, u příležitosti oslav 100. výročí založení státu Iowa.
      A. Dvořák ji složil během svého pobytu v městě Spillvill ve státě Iowa v roce 1893.

"LARGO" - HYMNA STÁTU IOWA

         Dne 19. 2. 1945 rozhodl senát členského státu USA Iowa jednomyslně o přijetí hlavního tématu Larga z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka za oficiální státní hymnu. Rozhodnutí bylo zdůvodněno takto: "Protože stát Iowa bude v roce 1946 slavit své sté výročí a je přáním tohoto valného shromáždění si je připomenout a protože "Largo", věta z Novosvětské symfonie velkého českého skladatele Antonína Dvořáka, byla napsána a složena ve Spillvillu, Iowa, v červenci 1893, kdy zde tento vynikající hudebník pobýval." (Ve skutečnosti byla ovšem celá symfonie zkomponována již na jaře v New Yorku a za svého letního pobytu ve Spillville v ní skladatel prováděl jen drobné úpravy.)

         Slova: William Arms Fisher
         Text má název: „Goin‘ Home“
         Autor textu, William A. Fisher, byl americký skladatel a spisovatel, který studoval přímo u Dvořáka během jeho amerického pobytu. Otextování Dvořákova Larga je jeden z jeho nejznámějších počinů (řada lidí se zřejmě myslela a myslí, že Goin Home je opravdový spirituál). Později Fisher sám aranžoval 70 černošských spirituálů, což byla odpověď na Dvořákovu výzvu americkým skladatelům, aby se inspirovali černošskou hudbou (v té době muselo jít o převratnou myšlenku..)
     Doslovný překlad:
         Jdu domů, ...jednoho tichého, klidného dne půjdu domů. Není to daleko, jen kousek, skrz otevřené dveře. Všechnu práci mám hotovou, starosti jsem odložil, už se nebudu bát. Máma mě tam očekává, otec taky čeká. Spousta lidí se tam shromáždila, všichni přátelé, co jsem znal...Nic neztrácím, jen získávám, už žádná starost ani bolest, už nebudu klopýtat na cestě. Už žádná touha, až ten den příjde, už se nebudu toulat bez cíle. Jitřenka mi svítí na cestu, neklidné sny skončily. Stíny odešly, starý den je pryč. Skutečný život právě začal, ten už neskončí. Úplně bdělý a s úsměvem, jdu dál a dál. Není to daleko...

                           STARŠÍ BÁSNICKÝ PŘEKLAD TEXTU (autor neznámý):
                           --------------------------------------------------------------------------
         Vlasti má, milená, není to jen sen,
         že tě zas spatřit mám, nadešel ten den
         Co jsem se nabloudil, prošel celý svět,
         co jsem se nastrádal, mnohých zažil běd
         Matička nejdražší po mně touží tam
         raduj se srdce mé, vždyť to není klam,
         zas tě spatřit mám.
         Domov, domov, to je ráj
         Sladká chvíle již, opět je mně blíž
         Vlasti obraz září ve mně
         a po hroudě rodné země
         touží duše má
         Matička osvěží srdce znavené
         až se zas navrátím tam do vlasti své
         Zdá se mi, že slyším drahé matky hlas
         Zdá se mi, že líbám její hebký vlas
         Vlasti má jediná, zas tě uzřít mám,
         raduj se srdce mé, vždyť to není klam
         Ó vrátit se tam mám
         Domove.