Návrat   na programy sboru
             na všechny sborové akce
             na koncerty v roce 1995
             na koncerty v Zrcadlové kapli Klementina

Koncert sborů "GAUDIUM", ženského sboru "JIRKOV"
a švédského sboru "SÅNG Kompanie Gothenburg"
Zrcadlová kaple Klementina

dne 27. květha 1995