ZPĚT  na koncertní programy a pozvánky
               na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 1994
               na koncerty v Hlaholu

Koncert sborů Gaudium a CECILIA-HORNBACH Německo
Sál Pražského HLAHOLU

dne 25. února 1994