ZPĚT   na programy sboru
                na všechny sborové akce
                na koncerty v roce 1991

SBOROVÉ KONCERTY
GAUDIUM PRAHA, Die GENTIAEN - Belgie, CESMINA
    a 11. 5. 1991, Refektář Emauzského opatství


                EMAUZY:
                  
Historie benediktinského kláštera EMAUZY v Praze