ZPĚT   na pozvánky a koncertní programy
                   na všechny sborové akce
                   na koncerty v roce 1990
                   na významné koncerty
                   na akce na Šumavě

JUBILEJNÍ KONCERT
za účasti sborů   SVATOBOR (130 let od svého založení),
NOVÁ ČESKÁ PÍSEŇ   a GAUDIUM PRAHA

dne 12.5.1990
ve Smetanově sálu v SUŠICI

S možnosti poprvé po 45 letech zpívat pod americkou vlajkou
ke květnovému výročí osvobození Sušice americkou armádou v roce 1945