ZPĚT   na programy sboru
               na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 1989

                  JARNÍ KONCERT

"Foerstrův sál" kulturního domu "Domovina", Na Maninách 32, Praha 7
dne 21. 4. 1989

Sbory:    GAUDIUM - SSRBD,       RADOST PRAHA,      Komorní sbor PÍSNIČKA,
SUŠICKÝ DĚTSKÝ SBOR MDPM
      

   Kulturní zařízení DOMOVINA
    V Holešovicích bylo 9.10.1909 založeno "Bytové družstvo úředníků, zřízenců a dělníků železničních", které nechalo vybudovat na tu dobu velmi moderní bydlení pro dělníky železnic.
    Zároveň s bytovými domy nechalo vyprojektovat "Lidovýchovnou budovu". Stavba byla realizována jako čtyřpatrová, v modernistickém stylu, s železobetonovým skeletem, v letech 1919 až 1921.
    Bylo také založeno samostatné "Sdružení pro kulturní povznesení mládeže", zvané "Domovina". Svůj název "Domovina" převzalo z původního útulku a opatrovny pro chudé a bezprizorní děti poválečné doby umístěné v nedalekém domě U Průhonu 23.
    V nově vybudovaném zařízení byl jeden velký sál s galerií v přízemí, druhý velký sál s příslušenstvím v podzemním podlaží, jeden malý sál, prostor pro restauraci s kuchyní a několik samostatných místností.
    Ve velkém sále v podzemním podlaží bylo umístěno známé kino DOMOVINA, jeho zázemí a bufety.
    V dalších sálech "Domoviny" se kromě koncertů, sborového zpěvu a výuky na hudební nástroje hrálo divadlo, loutkové divadlo, byla zde čítárna, pořádaly se přednášky, různé kurzy a rytmický tělocvik.
    Přednášková a koncertní síň ve velkém sále v přízemí byla nazvána "Foersterovým sálem" na počest hudebního skladatele, který se často zúčastňoval hudební činnosti v "Domovině". Tento prostor se vyznačuje výbornou akustikou, a proto byl často využíván k nahrávání především vážné hudby. Byla zde tři nahrávací studia, desky nahrávaly firmy ESTA, Gramofonové závody, n. p., později Supraphon.
    Pro svoji architektonickou výjimečnost se "Domovina" a obytný dům staly kulturní památkou.
    Na domě je pamětní deska s textem:
"V této budově se konal ve dnech 18.-23.února 1929 historický V. sjezd Komunistické strany Československa. Zde byl zvolen do čela strany soudruh Klement Gottwald. Pod jeho vedením komunistická strana nastoupila slavnou cestu boje k vítězství pracujícího lidu".
    V. sjezd KSČ byl svolán narychlo a bez větší diskuze mezi členskou základnou. Zúčastnili se ho i funkcionáři Kominterny. Klement Gottwald zde ostře kritizoval stávající vedení a výsledkem byla hluboká personální obměna. Sjezd znamenal vítězství radikálního křídla mladé generace komunistů okolo Klementa Gottwalda (takzvaní Karlínští kluci). KSČ se v jejich pojetí měla stát revoluční stranou a odvrhnout některé kompromisní postoje předchozí dekády. Reakcí na výsledky sjezdu byl masový odchod členů. Proti politice Gottwalda se postavilo 26 poslanců a senátorů KSČ. Od nového vedení se distancovalo i mnoho intelektuálů a umělců (Jaroslav Seifert, Ivan Olbracht, Marie Majerová atd.). V následujících parlamentních volbách v roce 1929 KSČ výrazně oslabila, ale zachovala si svou pozici důležité politické síly.

   
Kino bylo v roce 1977 rekonstruováno Filmovým podnikem, horní sál patřil závodnímu klubu Tesly Holešovice. K výše uvedeným účelům byla "Domovina" využívána až do začátku devadesátých let minulého století, později se provoz v ní více zkomercializoval.
    Celý objekt prošel náročnou rekonstrukcí. V objektu se nachází Foersterův sál s jevištěm, šatny, malý sál, kanceláře, nahrávací studio, prostor pro restauraci, plošina pro invalidy.
    V současné době je dlouhodobě pronajatý prostor v podzemní části budovy a funguje jako speciální tělocvična firmy pro7sport s.r.o.
    Horní sál KZ Domoviny dlouhodobě slouží ke zkouškám a nahrávání orchestru Collegium 1704.

    Další informace na  Internetu.