ZPĚT

UKÁZKA ČLENSKÉHO PRŮKAZU,

který měl každý člen sboru od prvního roku 1988 založení sboru.
Na rubové straně jsou razítka o docházce.

                                         

a v dalších letech 1989, 1990