ZPĚT    na volbu způsobu prohlížení

Stručná historie sboru GAUDIUM PRAHA ve fotografiích
(část IV.- léta 20018-2027)


    Karolinum, pro Sokol, 2018
Dvořákova síň, Carmina burana, 2018