ZPĚT

Smíšený pěvecký sbor
         GAUDIUM PRAHA            

založen roku 1988Životopis sboru
                    
Smíšený pěvecký sbor G A U D I U M   P R A H A byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými. Základem sboru se staly zejména bývalé členky dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA, které postupně doplnili další nadšenci sborového zpívání nejen z řad jejich rodičů. Nyní se počet členů pohybuje mezi 55 - 60. Od počátku sbor vedou sbormistři Vladislav Souček a Zdena Součková. Sbor od svého založení postupně nastudoval více než 170 skladeb nejrůznějších žánrů od klasické sborové tvorby přes černošské spirituály, vícehlasé úpravy lidových a duchovních písní, klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné autory. Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM pravidelně koncertuje v Praze a na dalších místech České republiky a často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí. Dosud účinkoval na řadě festivalových koncertů v sedmi evropských zemích (Belgie, Německo, Itálie, Norsko, Francie, Anglie a Španělsko).

      The mixed choir Gaudium was set up in 1988 by Vladislav Souček and Zdena Součková. Since its establishment Gaudium has gradually studied over 170 pieces of various kinds from the sacred compositions and old polyphony of the periods of renaissance and baroque up to contemporary authors. The repertoire of Gaudium comprises also classical choir masterpieces, spirituals and gospels as well as folk songs arranged by both Czech and foreign composers, and larger vocal compositions. The choir has been performing regularly in Prague and other places in the Czech Republic, as well as touring abroad. It has performed at many festival concerts all over Europe (Belgium, Germany, Italy, Norway, France, Great Britain and Spain). In all these countries the choir has represented the traditionally high level of choir singing in the Czech Republic.
                    Sbormistři Zdena a Vladislav Součkovi      Současní členové sboru (u zakládajících členů v roce 1988 je hvězdička * )
                    
Michal Barták, Miloš Běloušek*, Ivana Benedová, Jana Blažíková*, Anna Blechová*, Barbora Buchtová, Marie Dolejší, Vladislav Duchoň, Daniela Duchoňová*, Hana Emlerová, Pavla Emlerová, Ivana Ezrová, Richard Freisleben, Rostislav Havlíček*, Helena Holpuchová, Miloslava Horáková, Iveta Hrubá, Zdenka Hřebíková, Eva Jankovská, Lenka Johnová, Pavel Kněnický*, Marie Křístková, Ivana Lukášová, Maja Machová, Bohdan Maslowski, Jiří Míček*, Zita Nesvorná*, Markéta Palánová, Olga Pašková, Věra Pavelková, Regina Píšová, Radmila Podpěrová, Milena Poláčková, Zdenka Průšková, Eva Richtrová, Richard Salzmann, Jan Sirotek, Hana Suchardová, Jaroslav Suk, Jan Sýkora, Vladimír Šilhán*, Pavlína Šírová, Karel Škoch, Milan Špale, Karel Štětina*, Jana Štollová, Ludmila Švamberková, Jarmila Tittelbachová*, Pavel Urban, Petra Urbanová, Otakar Vagner, Radomíra Vagnerová, Zuzana Veselá, Milica Vítů, Jana Vlková, Zuzana Zajícová.
                    


Chvíle před koncertem, na zkoušce a při vystoupení
                                

Některé významné pražské koncertní sály a kostely, v nichž sbor zpíval:
      Hlahol, Smetanova síň, Dvořákova síň, sál Martinů, Zrcadlová kaple Klementina, Národní muzeum, Betlémská kaple, Španělský sál, Karolinum, Velký sál Kulturního domu na Vinohradech, Velký sál Městské knihovny, kostely sv. Mikuláše, sv. Václava (na Smíchově), sv. Šimona a Judy, sv. Markéty, sv. Jakuba, sv. Víta, sv. Klimenta, sv. Antonína, sv. Vojtěcha, U Salvátora, Loreta, zámek Troja, zámek Zbraslav, Tyršův dům      

Města v ČR, kde sbor účinkoval, většinou se svými partnerskými pěveckými sbory:
      Aš, Cheb, Choltice, Jeseník, Jihlava, Jirkov, Kadaň, Kroměříž, Křivoklát, Liberec, Římov, Sušice, Šumperk, Zlonice      
Významné zahraniční zájezdy sboru:
                  1991: BELGIE - Zonhoven                                                       2004:FRANCIE - La Seyne sur Mer, Sanary                 
             1992: NĚMECKO - Stuttgart, Oeffingen 2005:ANGLIE - Reigate, Redhill             
             1993:BELGIE - Hannut                       FRANCIE - (pozvání na festival) La Seyne sur Mer, Sollies Toucas,
                                     Olliouliés, Aix en Provence, Marseille
            
             1995:ITÁLIE - Řím, Taranto 2006:NĚMECKO - Selb             
                      NĚMECKO - Neustadt a d.A.              2007:BULHARSKO - Primorsko             
             1997: NORSKO - Langesund, Stranda              2008:FRANCIE - La Verpilliére             
             1999:NĚMECKO - Berlin                      ŠPANĚLSKO - (pozvání na festival) St.Maria del Mar, Avilés,
                                      Piedras Blancas, Gijón
            
                      FRANCIE - Lyon, La Verpilliére              2009:ITÁLIE - (pozvání na festival) Val Pusteria
                                     Brunico, San Candido, Valaora, Sillan, Dobbiaco, Sesto
            
             2000:NORSKO - Langesund, Farsund              2010:POLSKO - (pozvání na festival) Krakow
                                     Klodsko, Wieliczka, Bochnia
            
             2001:BELGIE - Zonhoven, Gent                       NĚMECKO - (pozvání od Sokola) České centrum v Mnichově             
         ANGLIE - Reigate, Stratford /Avon              2012:FRANCIE - (pozvání na festival) Gerzat FICC
                                     Clermont-Ferrand, Marsat, Vichy, Strasbourg
            

           
     Francie 2004
           
     Anglie 2005
           
     Španělsko 2008     Členové sboru jsou i členy T. J. Sokol Královské Vinohrady
     V roce 2008 se sbor účastnil přehlídky sokolských sborů v Jihlavě.
     Sbor se také účastnil přehlídkových festivalů ve městech Šumperk, Choltice, Kroměříž a Jihlava.
     V letech 1994, 1996, 2000 se sbor zúčastnil soutěžního festivalu „PRAŽSKÉ DNY SBOROVÉHO ZPĚVU“,
     kde se pokaždé umístil ve stříbrném pásmu.
     Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA uvítá nové zájemce o členství ve všech hlasových sekcích

          Kontakty:

              Poštovní adresa/Post Mail:      GAUDIUM PRAHA, Jankovcova 37, 170 00 Praha 7, Czech Republic
              Tel.kancelář/Office:              420 220877504
               Internet:      http://gaudiumpraha.org                                 E-mail:      sbor@gaudiumpraha.org
              E-mail:           Tel.:          
          soucek@radostpraha.cz           420 603780667
          souckova@pueri.cz           420 732732375