ZPĚT na všechny akce sboru
            na koncerty v roce 2007

Návštěva v Kroměříži
u sboru MORAVŠTÍ MADRIGALISTÉ

ve dnech sobota 6.- neděle 7. října 2007

Koncert na zahájení "Dnů křesťanské kultury"
Na společné večeři

V Arcibiskupských sklepeních