ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2010
               na koncerty v kapli sv. Kříže
      

Tříkrálový koncert v kapli sv.Kříže
Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK

Apolinářská 18, Praha 2
8. 1. 2010