ZPĚT

ČASOPIS     AUDITE SILETE
SBORU GAUDIUM PRAHA

          Sborový časopis již léta poskytuje podrobnější informace o životě sboru,
     včetně dokumentárních fotografií a příspěvků jeho členů.
     Časopis řídí a odpovědně připravuje Ing Vladimír Šilhán.

         Listování stránkami čísla: 1/2017 časopisu
                                                      1/2015 časopisu

                                                      2/2014 časopisu

          Odkazy na jednotlivá čísla naleznete na stránkách sboru GAUDIUM PRAHA.