ZPĚT
  Z časopisu CANTUS    č.1/2017 str.35.
Předání ceny v Muzeu hudby dne 14.6.2017
Video záznam z Facebooku