ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2017
               na soustředění ve Škrdlovicích 2017

KONCERT
Kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře

neděle dne 6. 8. 2017 v 18:00 hod.

         Pozvánka na koncert
         Program koncertu