ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2016
               na soustředění ve Škrdlovicích 2016

KONCERT
Bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
Žďár nad Sázavou

neděle dne 7. 8. 2016 v 17:00 hod.

         Pozvánka na koncert
         Program koncertu


        
        
  
  
  
  
  


       Informace o bazilice
       Stereoskopické 3D fotografie z baziliky