ZPĚT

HISTORIE ZUŠ, Šimáčkova 16, Praha 7

      Hudební škola v Praze 7 zahájila svou činnost 1. září 1948. Měla 5 učitelů a 150 žáků a sídlila v podkrovních prostorách školy na Dimitrovově (dnes Ortenově) náměstí.
      S rokem 1970 je spojen začátek nové etapy v jejím vývoji. Je přestěhována do Šimáčkovy ulice.
      Zajímavostí je, že tato budova byla postavena podle projektu německého architekta Josefa Zascheho (1871–1957), představitele secese a moderny (navrhoval např. Palác Adria v Jungmannově ul., bankovní dům v ul. Na Příkopě a další.).
      Budova v Šimáčově ulici byla postavena v roce 1929 pro Dům německé kultury (Deutcher Kulturverband), Německý kulturní svaz a německou obecnou školu.
      Od školního roku 1946/47 zde zahájila svou činnost vyšší odborná škola pro vzdělávání sociálních a zdravotních pracovnic. Později osmiletá škola a devítiletka. V 60. letech byla adaptována pro Dům pionýrů a mládeže a pro LŠU - Lidovou školu umění, která později přešla v ZUŠ.
     

    
ZPĚT