ZPĚT

DKV - Deutscher Kulturverband

      Německý kulturní svaz byl založen r.1919 v Praze a sídlil v Šimáčkově ulici 16, Praha 7.

    
Navazoval programově na zrušený celorakouský spolek Deutscher Schulverein, který podporoval především německé školsví a osvětovou činnost.
     Deutscher Schulverein ( Německý školský spolek ) byl německý obranný spolek na podporu německého národního školství v Předlitavsku. Založili ho v roce 1880 vídeňští nacionálně zaměření intelektuálové a politici. Jeho paralelou v českém prostředí byl spolek Ústřední matice školská. V oblastech svého působení zakládal Deutscher Schulverein (DSV) místní skupiny (Ortsgruppen). Těžištěm zájmu tohoto Schutzvereinu se stalo německé školství na území Čech, Moravy a Slezska, kde spolek sdružoval 50 % z celkového počtu členů.
     V důsledku zhroucení monarchie byly spolku uštědřeny těžké rány. Trvání německých škol a zahrádek (mateřských škol) však mělo být i nadále hlavní náplní spolku a za tímto účelem byl v Československu založen 2. listopadu 1919 nový spolek Deutscher Kulturverband.
     V roce 1934 - Deutscher Kulturverband finančně podporoval 26 škol a 137 mateřských škol částkou 75.000.000 korun,
     v roce 1935 - 28 škol a 135 mateřských škol, částkou 82.000.000 korun,
     v roce 1936 – 30 škol, 103 mateřských škol, částkou 88.000.000 korun.
     Počet členů se pohyboval kolem 500.000
    Svaz ukončil činost v roce 1938.


     Další informace a militarie na Internetu: http://www.u-norka.cz/?page_id=728
ZPĚT