ZPĚT  na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2019
             na vystoupení v Karolinu
                  Slyšte,  spěšte,  pastýřové . . .

Velká aula Karolina - UK

5. prosince 2019,    v 19:00 hod.
Koncert pro společnost "LIGA PROTI RAKOVINĚ"

             Pěvecký sbor:   GAUDIUM PRAHA - sbormistři:   Zdena a Vladislav Součkovi
             Doprovází MUZIKA SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ JOSEFA VYCPÁLKA, kterou vede:   Martin Terray


        PROGRAM
        FOTOGRAFIE ZE ZKOUŠKY
        FOTOGRAFIE Z KONCERTU

        Organizátorem a duší celého večera v Karolinu byl známý autor zatím čtrnácti dílů historického cyklu (od roku 1979) Toulky českou minulostí - Petr Hořejš  (pseudonym Petr Hora).
 
      EDMUND PASCHA
     * 1714, Kroměříž – † 6. května 1772, Žilina
      Nejznámějším dílem skladatele je Vánoční mše F-dur ze sborníku Harmonia pastoralis.
      Svou lidovou mši vytvořil skoro půl století před Jakubem Janem Rybou, jehož vánoční mše "Hej Mistře" je známější. Františkánský řeholník, těžce postižený lámavostí kostí a takřka nepohyblivý, zaznamenal celé sborníky pastorel a dávných koled.
      Vyskytly se dohady, že Edmond Pascha není autorem této mše, ale že autorem je františkánský varhaník a skladatel Juraj Zrunek (1736-1789). Tyto domněnky však nebyly nikdy potvrzeny.