ZPĚT    na soustředění ve Strážném

             PROGRAM KONCERTU  
Strážné - Herlíkovice, evangelický kostel     dne 5. srpna 2018, 16.00 hod

Zpívá SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GAUDIUM PRAHA
Sbormistři Zdena a Vladislav Součkovi
Klavírní doprovod Jitka Nešverová
     Jméno skladatele          Název skladby Číslo skladby
     G.Young            Alleluia   S168
     M.Praetorius            Audite silete   S2
     A.Vivaldi            Gloria 2., 7., 12.     S256
     Z.Fibich            Kyrie - Misa Brevis   S172
     L.Delibes            O salutaris   S261
     C.Orff            Carmina Burana 1., 2., 10.     S241
     M. Franck            Da Pacem Domine   S263
     B.Smetana            Česká píseň: část I., II., III., IV.     S213. 218., 219., 220.  
     O.Halma            Mikulecká dědina   S97
     P.Řezníček            Pred muziků   S129
Přídavek:
     B.Smetana         

  Proč bychom se netěšili

  S78