ZPĚT   na soustředění ve Strážném

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Strážném,
osada Hořejší Herlíkovice

(Zeměpisné souřadnice 50°40'8” s. š., 15°36'7” v. d.)

            Základní informace
     Secesní evangelický kostel v krkonošské horské osadě Hořejší Herlíkovice, patřící k obci Strážné, byl vystavěn roku 1904 podle projektu drážďanského architektonického ateliéru Schilling & Gräbner. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
     Kostel se nachází v části Strážného, která dříve patřila k samostatné, převážně německé obci Herlíkovice (něm. Hackelsdorf). V roce 1951 však tato vysídlená obec zanikla a byla rozdělena mezi Vrchlabí a Strážné.
            Historie
     Převážně německé Herlíkovice byly v pobělohorské době rekatolizovány a zůstaly čistě katolické i po vydání Tolerančního patentu. Situace se změnila kolem roku 1900, kdy mezi místními obyvateli začaly nacházet odezvu výzvy všeněmeckého hnutí jako Pryč od Říma nebo „Kdo je Němec, je luterán“. Evangelíků bylo v obci brzy až 15 procent. Propagátorem odchodu od katolické církve byl hostinský a pozdější starosta Franz Erben, který také daroval pozemek na stavbu kostela, vystavěného poté se značnou pomocí německého podpůrného Spolku Gustava Adolfa.
     Po první světové válce se místní věřící stali členy Německé evangelické církve.
     Po druhé světové válce připadl kostel jako konfiskovaný německý majetek státu. Nejdříve se stal terčem vandalů, kteří rozbili okna i dveře, brzy jej však převzala Českobratrská církev evangelická. První česká bohoslužba zde byla sloužena 18. července 1948.
     Kostel slouží jako kazatelská stanice Českobratrského evangelického sboru ve Vrchlabí. V roce 2014 byly restaurovány barevné vitráže a nově natřena okna a dveře. Na financování oprav se podílí Česko-německý fond budoucnosti, krajanské sdružení bývalých německých obyvatel, Českobratrská církev evangelická a občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic.
                                

     INTERNET:
     webové stránky:    ČB církev evangelická Koncert v kostele ve Strážném.
                                   město Vrchlabí