ZPĚT
      

Koncert pro Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

kostel svatých Šimona a Judy, Praha, U Milosrdných
21. listopadu 2021    v 19:00 hod.


PROGRAM KONCERTU
            Účinkují:     Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA
                                         Smyčcový sextet pod vedením p. Romana Patočky