ZPĚT  na koncert V kostele Šimona a Judy
               na všechny sborové akce
               na akce v roce 2018
               na kulatá výročí sboru
               zkouška na koncert ke 30. výročí sboru

Setkání členů sboru GAUDIUM s přáteli ke 30. výročí založení sboru
refektář nemocnice Na Františku v Praze, dne 13.10.2018

   
   
   
       
             
      
               Medaile sbormistrům od ČOS