ZPĚT       na koncert v kostele v Sepekově
                  na koncertní programy

             PROGRAM KONCERTU  
Sepekov, kostel Jména P. Marie,
dne 10. srpna 2014, 16.00 hod
Zpívá SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GAUDIUM PRAHA
Sbormistři Zdena a Vladislav Součkovi
Klavírní doprovod Jitka Nešverová
     B. Smetana          Česká píseň: část I.
     Anonym 14. stol .          Buoh Všemohúcí
     Sv. Tomáš Akvinský          Pange Lingua
     G. F. Haendel          Canticorum iubilo
     J. K. Vaňhal          Mše: GLORIA
     Z. Lukáš          Messe Breve: SANCTUS
     A. Dvořák          Mše D-Dur, Lužanská: GLORIA
     J. S. Bach          Magnificat: SICUT LOCUTUS EST
     W. A. Mozart          Ave Verum
     A. Dvořák          Going Home
     V. Singh          Medieval Gloria
     M. L. Lighfoot          Pie Jesu
     A. Dvořák          O Sanctissima
     G. Young          Alleluia

  Přídavek:

        Spirituál                 I know the Lord